Re: MonoBotSửa đổi

I've granted MonoBot bot status. Thanks for asking. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:46, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)