tôi nghĩ chúng ta nên đồng lòng để nâng cao Wiktionary vì vậy tôi nghĩ tôi và các bạn nên tạo thảo luận Thành viên : HydrizbotMaianh5ccute (thảo luận) 13:55, ngày 22 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Thành viên:Maianh5ccute ơi, HydrizBot là bot mà, đâu phải người thật. jan Win (thảo luận) 04:51, ngày 23 tháng 3 năm 2017 (UTC)