Lại gặp nhau :) Tôi cũng là quản lý tại wiki này (cả Wikibooks nữa) :) --minhhuy*= (thảo luận) 10:50, ngày 18 tháng 7 năm 2010 (UTC)Trả lời