Re: Đổi usernameSửa đổi

Okay, tôi vừa đổi tên bạn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 17:51, ngày 27 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Cám ơn anh. @pple 09:42, ngày 28 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Re: Tiêu bản:Lịch sử Việt NamSửa đổi

Vâng, tôi đã thấy tiêu bản này. Tác giả của nó đã sao chép vài bài từ Wikipedia đến đây, và tôi phải "Wiktionary hóa" nó (bằng cách cắt bớt rất nhiều văn bản). Hình như từ đó đến giờ, họ chỉ lo về tiêu bản đó, không thèm viết mục từ nữa, nên tôi quyết định để yên họ vài ngày, để xem nó có thể phát triển thành một tiêu bản có ích. Tuy nhiên, tôi vừa gắn thẻ {{chờ xóa}} vì hình như họ chỉ muốn dùng Wiktionary là một chỗ thử cho Wikipedia. Nếu họ không giải thích mục đích của nó trong vòng vài ngày nữa, tôi sẽ xóa nó. (Ngoài ra, nếu họ gắn tiêu bản đó vào một mục từ ở đây thì có thể dời nó ngay, vì nó chưa phù hợp với bộ từ điển này.) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:06, ngày 30 tháng 9 năm 2007 (UTC)