Thảo luận:set

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

{{-ref-}} là đề mục cấp 3, chỉ thuộc về phần ngôn ngữ (như Tiếng Anh, Tiếng Việt, v.v.), cho nên phải giữ vào cuối phần đó thay vì mang nó xuống cuối trang. Đó là cách PiedBot xếp những trang FVDP... – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:06, ngày 21 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Oh, em xin lỗi vì đã làm lộn xộn cả lên. Cảm ơn anh đã sửa và nhắc nhở. Cumeo89 18:19, ngày 22 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Không sao đâu. :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:14, ngày 23 tháng 10 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “set”.