Thảo luận:rấn sức

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Rấn sức?Sửa đổi

Tôi tìm trên mạng không thấy từ này, chỉ mỗi từ điển HNĐ là có từ này thôi. HNĐ đã lấy từ này ở đâu ra??? Lacessori (thảo luận) 08:09, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)

@Lacessori: Xem [1]--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 08:53, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)
Quay lại trang “rấn sức”.