Thảo luận:chuyền bóng mắt lác

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Bản mẫu:user tên bài bị sai mới di chuyển, không đổi được bảng phát âm à :( --ThiênĐế98 (thảo luận) 00:57, ngày 15 tháng 5 năm 2018 (UTC)

Chữ "ch" của quốc ngữ nhưng khi phiên âm qua IPA thì lại viết khác, có lẽ vậy. jan Win (thảo luận) 06:19, ngày 15 tháng 5 năm 2018 (UTC)
Thành viên:Huỳnh Nhân-thập Không phải, lúc TV này tạo bài, là "truyền bóng", tớ sửa lại nhưng bảng phiên âm thì thua, vì bảng này tạo lúc tạo bài --ThiênĐế98 (thảo luận) 07:36, ngày 15 tháng 5 năm 2018 (UTC)
Bảng phiên âm hoạt động dựa theo tên mục từ, tức khi huynh đổi tên là bảng phiên âm cũng tự động đổi. Thật ra chữ "truyền được phiên âm như ở đây: truyền. Chữ "ch" của quốc ngữ phiên âm IPA là "t..." thật đấy. jan Win (thảo luận) 06:06, ngày 16 tháng 5 năm 2018 (UTC)
OK Thành viên:Huỳnh Nhân-thập, sợ đổi tên không đổi phiên âm thì hỏng hết phiên âm :D --ThiênĐế98 (thảo luận) 02:52, ngày 17 tháng 5 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “chuyền bóng mắt lác”.