Thảo luận:chực

There are no discussions on this page.

Chữ chực này là biến âm của từ thực, nghĩa là ăn thôi, còn cái nghĩa đợi hay canh gác để làm gì thì từ trực mới đúng, chắc do ảnh hưởng của ngữ âm vùng miền nên nhiều người viết nhầm thành chực, lại cộng với việc tiếng việt viết rời âm, âm tiết đa nghĩa nên mọi người lại tưởng nó là đúng

Quay lại trang “chực”.