User language
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Users by language
Wikipedia-logo.svgThis user has a page on the Vietnamese Wikipedia.
Wikidata-logo.svgThis user has a page on Wikidata.
Wikiversity logo 2017.svgThis user has a page on Wikiversity.
Wikisource-logo.svgThis user has a page on Wikisource.
Noia 64 apps xclock.pngThis user's time zone is UTC+7.

Tôi tên là Lê Đức Anh, là Thành viên tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa, người được miễn cấm IP và cũng là tuần tra viên tại Wikipedia tiếng Việt và là Bảo quản viên wiki thử nghiệm tại Wikiversity Beta, hiện tôi đang làm việc chủ yếu tại Wikipedia tiếng Việt.

Đóng góp chủ yếu tại Wikipedia tiếng Việt, WikiversityWikidata, cũng như trong một số dự án Wiki tiếng Việt khác.

Bạn có thể liên hệ tôi tại trang thành viên của tôi tại đó nếu bạn muốn liên hệ nhanh với tôi.

Sister projects: