Address: 80/4 Ba Huyen Thanh Quan, District 3, Hochiminh city, Vietnam.

Phuơng châm: cố gắng góp phần

  - giới thiệu sự phong phú về ngữ nghĩa và sự tinh tế trong cách dùng của các từ.
  - sưu tầm các ví dụ trong văn học để có những minh họa hùng hồn và sống động cho sự phong phú và tinh tế ấy.