Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Saigon

  1. Như Sài Gòn.

Đồng nghĩaSửa đổi