Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Pacific Ocean

  1. Thái Bình Dương.