Xem ng̃

Tiếng Việt

sửa

Từ viết tắt

sửa

Ng̃

  1. Viết tắt của Nguyễn