Tiếng Anh sửa

 
Netherlands

Địa danh sửa

the Netherlands

  1. Nước Hà Lan.
  2. Phần lãnh thổ của Hà Lan nằm ở châu Âu.

Đồng nghĩa sửa

Tính từ riêng sửa

Netherlands ( không so sánh được)

  1. (thuộc) Hà Lan.

Đồng nghĩa sửa