Mở trình đơn chính

Linux distribution

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

Linux Distribution

  1. Một hệ điều hành Linux được đóng gói cùng các phần mềm khác.