Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /leɪ.ˈoʊ.ʃən/

Từ nguyên

sửa

Từ Laos-ian.

Tính từ

sửa

laotian /leɪ.ˈoʊ.ʃən/

  1. Xem Lao

Tham khảo

sửa