Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ə.ˈtæl.jən/
  Hoa Kỳ

Tính từ riêng sửa

Italian /ə.ˈtæl.jən/

  1. (thuộc) Ý.

Tham khảo sửa