Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

IRC

  1. Viết tắt. Internet Relay Chat (trò chuyện tiếp lại qua mạng).
  2. Viết tắt. International Rubber Conference (Hội nghị Cao su Quốc tế).
  3. Viết tắt. International Red Cross (Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế).