Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

I’s số nhiều

  1. Dạng số nhiều của I.