Tiếng Anh sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng ViệtHà Nội”.

Cách phát âm sửa

Địa danh sửa

Hanoi

  1. Hà Nội.

Từ dẫn xuất sửa