Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːn˧˥ tɨ̰ʔ˨˩ha̰ːŋ˩˧ tɨ̰˨˨haːŋ˧˥˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːn˩˩˨˨haːn˩˩ tɨ̰˨˨ha̰ːn˩˧ tɨ̰˨˨

Danh từ riêng sửa

Hán tự

  1. Chữ Hán
  2. Chỉ từ hoặc từ tố tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Hán.

Dịch sửa