Đa ngữ sửa

Từ viết tắt sửa

Dy

  1. (Hóa học) Viết tắt của dysprosi

Tiếng Anh sửa

Từ viết tắt sửa

Dy

  1. () Viết tắt của Dorothy

Tiếng Tagalog sửa

Cách phát âm sửa

Từ nguyên sửa

Tên sửa

Dy

  1. (họ).