Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

CTO

  1. Chief Technology Officer
  2. Chief Technical Officer
  3. (Philately): cancelled to order

Từ liên hệSửa đổi