Bản mẫu:vie-pron/VieWVG/T

{{{2}}}

Tham số

  1. Nguyên âm cho ra
  2. Nguyên âm cho vào
  3. Dấu dài ː (tùy)