Bản mẫu:vie-pron/VieWVG

Bản mẫu:pp-template

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này cho ra phần cách phát âm (theo bảng chữ cái IPA) của phần nguyên âm của một từ tiếng Việt.

Cách sử dụng

Các tham số 1–3 là các nguyên âm của từ. Tham số tùy chọn C1 là phụ âm đầu của từ, nếu có. Tham số C2 được bắt buộc là phụ âm cuối của từ, nếu có. Nếu từ bắt đầu với “gi-” và “i” không được phát âm như một nguyên âm, xin không đưa vào chữ “i” này.

Xem thêm