Bản mẫu:pp-template

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này cho ra cách phát âm (bằng chữ cái IPA) của phụ âm cuối của một từ tiếng Việt.

Cách sử dụng

Tham số 1 là phụ âm (hay phụ âm đôi) cuối của một từ tiếng Việt. Tham số trước là chữ đằng trước tham số 1. Nếu tham số 1 là một phụ âm cuối không hợp lệ, mục từ được xếp vào Thể loại:Mục từ tiếng Việt bất thường.

Xem thêm