Bản mẫu:new vie adj

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Lỗi Lua trong Mô_đun:ViePron tại dòng 110: Từ này không tuân theo quy tắc chính tả tiếng Việt, hoặc là từ đa âm tiết được viết như một từ. Nếu là từ ngoại ngữ, xin hãy định rõ cách phiên âm vào tham số của bản mẫu vie-pron, và phân tách các âm tiết bằng dấu gạch ngang (-) hoặc khoảng cách. (“n”+“e”+“”≠“new”).

Tính từSửa đổi

new vie adj

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi