Bản mẫu:giữa

Bản mẫu:pp-template

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này từng được sử dụng với các bản mẫu {{đầu}}{{cuối}} để ngắt cột. Tuy nhiên, ngày nay các bản mẫu kia sử dụng CSS3 để cho trình duyệt ngắt cột tự động. Thành thử bản mẫu này không còn có hiệu lực và bạn không cần sử dụng nó.

Cách sử dụng

Xem thêm