ví dụ:
  • đang tải…

Hình nền: Bó cờ tại Cuộc thi kỷ niệm Josef Odložil kỳ thứ 17. (Phiên bản sửa đổi)