Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Atlantic Ocean

  1. Đại Tây Dương.