Đa ngữSửa đổi


 
💊 U+1F48A, 💊
PILL
💉
[U+1F489]
Miscellaneous Symbols and Pictographs 💋
[U+1F48B]

Ký tựSửa đổi

💊

  1. Viên thuốc.