Đa ngữSửa đổi


 
🌲 U+1F332, 🌲
EVERGREEN TREE
🌱
[U+1F331]
Miscellaneous Symbols and Pictographs 🌳
[U+1F333]

Ký tựSửa đổi

🌲

  1. Cây thường xanh.
  2. Rừng.