Tiếng Triều Tiên sửa

U+C9D1, 집
HANGUL SYLLABLE JIB
Thành phần: + +

[U+C9D0]
Hangul Syllables
[U+C9D2]
 

Danh từ sửa

  1. Nhà.

Chuyển tự sửa