Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

일요일 (iryoil)

  1. chủ nhật

Xem thêmSửa đổi

Các ngày trong tuần: 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일