Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

chủ nhật

  1. Từ sai chính tả thường gặp của Chủ nhật.