Tiếng Triều Tiên

sửa
 
북아메리카

Danh từ riêng

sửa

북아메리카 (bugamerika)

  1. Bắc Mỹ

Từ trái nghĩa

sửa