Tiếng Triều TiênSửa đổi

 
남미

Danh từ riêngSửa đổi

남미 (nammi)

  1. Nam Mỹ

Từ đồng nghĩaSửa đổi