Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

麻雀

  1. Ma tước.