Tiếng AfrikaansSửa đổi

Danh từSửa đổi

驍將

  1. Kiêu tướng.