Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

驃騎

  1. Phiêu kị.