Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

靈異

  1. Linh dị.