Tiếng Trung Quốc sửa

Cách phát âm sửa


Địa danh sửa

阿薩姆

  1. Assam (một bang của Ấn Độ)