Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

閨房

  1. Khuê phòng.