Chữ HánSửa đổi

金属

  1. thuộc kim , tính kim loại , những nguyên tố tính kim loại,
  1. metal(s)