Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Danh từSửa đổi

酋長國

  1. Tù trưởng quốc.