Tiếng Ba LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

謀殺

  1. Mưu sát.

DịchSửa đổi