Chữ HánSửa đổi

Danh từSửa đổi

詩經

  1. Thi Kinh.