Tiếng Mân TrungSửa đổi

Danh từSửa đổi

蒼龍

  1. Thương long.
    今日長纓在手,何時縛住蒼龍? (清平樂·六盤山)