Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

芒芒

  1. Mang mang.