Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

自傳

  1. Tự truyện.